A.B.S.E.M Eğitim Modeli

Avrupa Bazlı Sistematik Eğitim Modeli olan ABSEM ile, eğitimde farklı bir bakış açısı ile sıradanlıktan uzak bir şekilde, merkezine başarıyı ve öğrencileri alan ve, teknoloji destekli alt yapı ile, eğitim ve bireysel gelişim için sosyal aktivite ağırlıklı eğitim modelidir. Bu model ile öğrencileri sadece teorik bilgilerle boğarak sınavlara hazırlamak değil, sınav hazırlıklarının öncesinde de bireysel gelişime, sosyal hayata ve hatta iş hayatına hazır olmalarını sağlayacak alt yapı ile sınava hazırlık eğitimlerini tamamlamaları hedeflenir. Kısacası ABSEM eğitim modeli ile entegreli bir şekilde sunulan eğitim hizmetleri sonrasında, hem sınavlara hem de sosyal/iş hayatında hazır bireyler yetiştirmek ana hedeftir.

Diğer bakış açısı ile ABSEM; uluslararası ölçme ve değerlendirme sisteminde sınav konularını en anlaşılır hale getiren, uluslararası eğitim programlarına katılarak vizyonlarını geliştiren öğrencilerin farklı, yaratıcı ve çağdaş bireyler olarak hayata donanımlı bir şekilde başlamanın avantajını hayatları boyunca yaşamalarını sağlamayı hedefleyen eğitim modelidir.

Akademik kadrosundan yabancı dil eğitimine, kariyer planlamasından sınav başarısına kadar, öğrenciye bilişsel gelişimi de dikkate alınarak en iyi eğitim modeli belirlenir. Öğrenciler sınavlara hazırlanırken ihtiyaç duydukları her türlü desteği alırlar. Öğrencilere olumlu düşünme, duyguları yönetme, benlik saygısı geliştirme gibi beceriler de artı olarak kazandırılır. Kişiye özgü danışmanlar ile öğrencilerin duygusal ihtiyaçlarını karşılayan bir çevre oluşturulur. Öğrencilerin sosyal becerilerinin gelişmesini sağlayacak olan kulüp ve sosyal aktiviteler, kültürel projeler, sosyal sorumluluk faaliyetleri ve kişisel gelişim odaklı projeleri destekler. Akademik başarının yanında, kendini ifade edebilme, sosyal çevreyle dengeli bir iletişim kurma, toplumsal beklentileri karşılama gibi becerilerini geliştirmeleri ve sosyal başarı kazanmaları sağlanır.

Avrupa Bazlı Sistematik Eğitim Modeli akademik, mesleki, dil eğitimlerinde uygulandığı gibi kişisel gelişime katkı sağlayan eğitim modelleri geliştirerek başarının yolunu hazırlamaktadır.

ABSEM - Avrupa Bazlı Sistematik Eğitim Modeli Eğitim Anlayışı

 • Aklın ve bilimin ışığında ilerlemek,
 • Özverili, çalışkan, gelişime açık, etik, çözüm odaklı, donanımlı ve nitelikli bir kadro ile çalışmak,
 • İnsan ilişkilerinde adil, güvenli, sevgi, saygı, açık iletişim ve empatik yaklaşımı esas almak,
 • “Eğitimin sürekliliği” ilkesini gerçekleştirmek,
 • “Eğlenerek Öğreniyoruz” kültürünü kuşaktan kuşağa aktarmak,
 • Tam kapasiteli anlayarak öğrenmeyi gerçekleştirmek,
 • Akademik başarı ile birlikte bilim, kültür ve sanat alanlarında da başarılı bireyler yetiştirmek,
 • Ana dilimizin yanı sıra İngilizce ve ikinci bir yabancı dili de etkin bir biçimde öğretmek,
 • Öğrencilerimizin bireysel gelişimini de ön planda tutmak.

ABSEM İçerik Uygulamaları

 • Birebir Destek ve Programlama
 • Öğrenci İzleme Sistemi
 • Veli İşbirliği ve Bilgilendirme Sistemi
 • Etüt Sistemi
 • Rehberlik Hizmeti
 • Mentör Öğretmen Desteği
 • Soru Çözüm Kampları
 • Etkinlik ve Motivasyon Saatleri
 • Kariyer Planlama Desteği
 • Kişisel Gelişim Kurs ve Seminerleri
 • Kişiye Özel ABSEM Uygulamaları vb. birçok içerik uygulanmaktadır.